Test CINtec PLUS P16/Ki67

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy i stanów przedrakowych jest najskuteczniejszą strategią walki z tym nowotworem. Regularne wykonywanie badan cytologicznych przynosi doskonałe rezultaty , ale w przypadkach, gdy wynik cytologiczny jest nieczytelny lub niejednoznaczny, niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki.

Co to jest CINtec PLUS P16/Ki67?

Jest to nowoczesna diagnostyka z wykorzystaniem biomarkera p16/Ki67. To test wykrywający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego. Ujawnia lub wyklucza niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (przypadki w nomenklaturze medycznej określane jako ASCUS i LSIL (ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego).

Wyższość testu CINtec PLUS P16/Ki67 w stosunku do testów HPV polega na tym, że alarmuje nas jedynie wtedy, gdy wystąpi już stan chorobowy, a nie sytuacjach, gdy w organizmie obecny jest (być może nie groźny dla nas) wirus HPV.

Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysokookogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Każda komórka, która jest chora, produkuje białko P 16 i Ki-67, i one właśnie są biomarkerami, które test wykrywa. Białko P16 jest białkiem odgrywającym główną rolę w kontroli cyklu komórkowego, a białko Ki-67 jest białkiem proliferacji komórkowej (mnożenia się komórek).

Badanie charakteryzuje wysoka czułość i swoistość.

Dla kogo przeznaczony jest test jest CINtec PLUS P16/Ki67?

Badanie p16/Ki-67 w połączeniu z badaniem cytologicznym może zapewnić niezbędny dodatek w wyjaśnianiu trudnych przypadków: ASCUS, LSIL, ASC-H, zmiany gruczołowe, powtarzające się pozytywne wyniki testów DNA HPV . Dzięki testowi możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, uciążliwym badaniom (kolposkopia, biopsja celowana). To pozwala na zmniejszenie skierowań na wykonanie poszerzonych badan diagnostycznych.

Dzięki badaniu p16/Ki-67 możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym badaniom. Do tego badania możemy użyć wcześniej przygotowanego preparatu cytologii LBC bez konieczności ponownego wzywania pacjentki na badanie)

Co oznacza dodatni wynik testu?

Dodatni wynik testu p16/Ki-67 oznacza, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z powodu przetrwałej infekcji wirusem HPV. W dalszym toku postępowania lekarz zdecyduje , czy konieczne jest skierowanie do dalszej pogłębionej diagnostyki oraz jakie leczenie należy podjąć.

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w specjalnym podłożu

Czas realizacji: 3 tygodnie

LUX-FEMINA Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Ślęzan 34/2
41-608 Świętochłowice

luxfemina.com © 2024. All Rights Reserved